Erkend leerbedrijf voor stagiairs Sport en Bewegen MBO
Loop- en wandelgroep Marsdijk-Assen is door Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aangewezen als erkend leerbedrijf voor stagiairs Sport en Beweging MBO niveau 1 t/m 4 voor kwalificaties Sport- en bewegingsleider, Coördinator sport- en bewegingsagogie, Coördinator sportinstructie, training en coaching.

Loop- en wandelgroep Marsdijk-Assen heeft in 2021 Het Asser Sportakkoord (ASA) ondertekend.

Het Asser Sportakkoord laat zien wat Assenaren zouden willen op het gebied van Sport. Genoemd “Dit wil Assen”. Dit is een beschrijving van ambities die de Assenaren op verschillende thema’s hebben geformuleerd. Vanuit deze ambities volgt een organisatievorm, prioritering en inzet van middelen.

Het akkoord is ondertekend door alle partners die betrokken zijn bij Sport. Dus ook vanuit welzijn, onderwijs en andere beleidsgebieden. Het is de verwachting dat het Asser Sportakkoord, onder de noemer Sportstad Assen, het beleid op het gebied van Sport en bewegen bepaalt en dat alle betrokkenen, of ze nu vrijwillig zijn of professional, zich gezamenlijk bezighouden met de uitvoering van dit akkoord.